قوانين بازگشت كالا

پادین کالا برای رضایت مندی مصرف کننده ، قوانین بازگشت کالا را در نظر گرفته است ولی استفاده از این آیتم شرایط ویژه ای دارد که در صورت رعایت مصرف کننده عزیز انجام میپذیرد.

شرایط ویژه بازگشت کالا :

  • مغایرت در کالای ارسال شده با محصول سفارش شده توسط مشتری : وجود هر گونه ایراد و مغایرت در کالای ارسال شده ، حداکثر ۲۴ ساعت باید به اطلاع مجموعه پادین کالا برسد.

تذکر : استفاده از این قانون برای بازگشت کالا صرفا ، در صورت باز نکردن پلمپ اولیه امکان پذیر میباشد.

  • کالاهای ارسال شده دارای آسیب دیدگی باشد: مجموعه پادین کالا برای رضایت مشتری مستقیما روی کیفیت بسته بندی و همچنین ارسال نظارت خواهد داشت ولی ، هر گونه خسارت وارده به کالا ناشی از سهل انگاری کارکنان مجموعه های باربری شامل این قانون بازگشت کالا نخواهد شد.

کالای تحویل داده شده به مجموعه های باربری کاملا سالم خواهند بود و پادین کالا ضمانت میکند که کالا بدون آسیب دیدگی و خرابی ظاهری ارسال میشود. مجموعه در صورت هر گونه خسارت وارده به محصول بعد از تحویل به مصرف کننده هیچ گونه تعهدی بر عهده ندارد اما جهت رضایت مندی هر چه بیشتر مصرف کننده و سهولت کار شما دوست عزیز پاسخگوی شما خواهد بود.